Blockchain i el registre de la Propietat

JuanC. Trujillo participa en la taula redona Blockchain i Registre de la Propietat: Tokenización d’actius immobiliaris i la seua protecció. Càtedra Benvingut Oliver de la Universitat d’Alacant.

Catedràtic del Dpto. de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant. Director del Grup d’Investigació Lucentia.

Taula Redona: Blockchain i Registre de la Propietat: tokenización d’actius immobiliaris i la seua protecció. Càtedra Benvingut Oliver de la Universitat d’Alacant.

El nostre Director JuanC. Trujillo va participar el passat dia 14 d’octubre de 2022 en les Jornades sobre les Ultimes incidències de les noves tecnologies en el Dret Immobiliari, de la Càtedra Benvingut Oliver de la Universitat d’Alacant.

JuanC. Trujillo va compartir taula amb dos Registradors de la Propietat, experts en el tema, Sra. Jimena Campuzano Gómez-Acebo i Sr. Jesús Sieira Gil.

En primer lloc, la participació de JuanC. Trujillo va ser la de presentar els principals fonaments de la tecnologia #blockchain des d’un punt de vista introductori i bàsic i, exposar com aquesta tecnologia es pot aplicar en una gran varietat de disciplines i contextos.

També va introduir alguns projectes d’altres països on s’està aplicant #blockchain en aspectes relacionats amb el Registre de Propietats, la #tokenización d’actius o la #traçabilitat de béns i immobles. Va aclarir que tant en aquest context com en uns altres, mai la tecnologia #blockchain pretén ni substituirà a la figura d’un Registrador de la Propietat o Notario, que segons el nostre Ordenament Jurídic tenen unes funcions atribuïdes molt clares i irreemplaçables.

JuanC. Trujillo és de l’opinió que la tecnologia #blockchain es pot aplicar amb èxit per a agilitar processos, facilitar la veracitat de certa informació, així com reduir temps d’execució i, en definitiva, ajudar a reduir la burocràcia allí on es puga. També va emfatitzar que aquestes Jornades van posar de manifest, una vegada més, que en els temps actuals és necessària l’estreta col·laboració de disciplines tan a priori diferents com el #dret i les #tecnologiasdelainformacion entre altres. Un clar exemple d’aquesta necessitat va ser la ponència presentada per Sra. Teresa Rodríguez de les Heras Ballell, Membre del Grup d’Experts-Comissió Europea Responsabilitat i tecnologies (IA, Robòtica, IoT).