Conctacte

+34 96 590 34 00 + 2967

Departament de Lenguages i Sistemes Informàtics
Universitat d’Alacant, PO BOX 99 E-03080, Espanya

Coordinador del grup
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

jtrujillo@dlsi.ua.es